9.6.2019

Käsityön upea tulevaisuus -seminaari toukokuussa

Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, TOLry:n hallituksen puheenjohtaja Minna Hankala-Vuorinen sekä TAO r.y.:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Kaipainen

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n, Taitoliiton ja Teknisten aineiden opettajat TAO r.y.:n yhteistyönä järjestämä Käsityön upea tulevaisuus -seminaari pidettiin 11.5. Kansallismuseossa Helsingissä. Tampereen seudun tekstiiliopettajista meitä oli kevätkiireistä huolimatta ehtinyt paikalle muutama osallistuja. Ohjelma oli mielenkiintoinen ja valotti käsityön tulevaisuuden näkymiä ja merkityksiä monipuolisesti, sillä seminaarin puhujat tulivat hyvin erilaisista taustoista.


Jenna Lähdemäki-Pekkinen: Mikä kestävä koulutus?

Sitran asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen puhui kestävän koulutuksen merkityksestä kestävälle yhteiskunnalle. Puheenvuoro perustui Sitran viime vuonna julkaisemaan kirjaan Sustainability, Human Well-being and the Future of Education, joka on vapaasti ladattavissa täällä.


Milla Vaahtera: Epäonnistuminen luovassa prosessissa

Muotoilija Milla Vaahteran persoonallinen, omakohtainen puheenvuoro otsikolla Epäonnistuminen luovassa prosessissa herätti yleisössä ihastusta. Epätäydellisyyden kiinnostavuus ja virheiden merkitys uuden luomiselle olivat puheenvuoron ytimessä, mikä inspiroi kuulijoita. "Oppiminen on hallittua epäonnistumista". Vaahtera povasi myös käsityöstä uutta suomalaisen taideteollisuuden tyylisuuntaa.


Heikki Pullo: Maker culture – Yhdessä tekemisen kulttuuri

Heikki Pullo, teknologiaopettaja, avasi Maker-kulttuurin terminologiaa. Yhdessä tekemisen kulttuurissa jaetaan sekä ideoita että välineitä, mikä mahdollistaa entistä mahtavampien lopputulosten syntymisen. Tekijöiden yhteinen kiinnostus vaikuttaa ympäristöön luo myös yhteisöllisyyttä.
Pirjo Kääriäinen: Tekstiili vuonna 2030: uudet teknologiat kohtaavat perinteen

Aalto-yliopiston professori Pirjo Kääriäinen piti erittäin mielenkiintoisen puheenvuoron liittyen tekstiiliteknologiaan. Esityksessä nähtiin ja kuultiin maistiaisia materiaalikehityksen uusista  ja vanhoista – tuulista: appelsiininkuorikuitua, nokkoslankaa, kierrätysmuovimateriaaleja ja Ioncell-menetelmällä kankaaksi jalostettua sanomalehteä sekä mikrobien avulla kasvatettuja materiaaleja, muiden ohella. Professori herätteli pohtimaan, siirrytäänkö viime vuosina niin trendikkäästä ruokabuumista yleisesti kohti myös muiden materiaalien tiedostamista.


Riikka Lehtinen ja Eija Seppänen:
Mun elämä – mun tulevaisuus. Tulevaisuuden työelämätaidot.

"Mun elämä – mun tulevaisuus. Tulevaisuuden työelämätaidot" -otsikolla puhuivat asiantuntijat Riikka Lehtinen ja Eija Seppänen Talous ja nuoret TAT:sta. Puheenvuorossa heräteltiin pohtimaan yhteiskunnan ja työelämän muutosten vaikutuksia esimerkiksi ammattien kirjon kehitykselle.


Maria Clavert: Teknologiakasvatuksen tulevaisuus – yksinäisiä
sankareita vai yhteisiä saavutuksia?

Seminaarin viimeisen puheenvuoron ennen loppusanoja piti Aalto-yliopiston teknologiakasvatuksen työelämäprofessori Maria Clavert, joka esitteli yliopistonsa teknologiaksvatushanketta. Esityksen otsikko Teknologiakasvatuksen tulevaisuus – yksinäisiä sankareita vai yhteisiä saavutuksia? viittasi laaja-alaisuuden tuomiin etuihin innovoinnissa teknologiakentän turhan rajaamisen sijaan.


Kaiken kaikkiaan seminaari oli hyvin mielenkiintoinen ja antoi varmasi kaikille osallistujille uusia eväitä käsityöhön liittyvien näkemysten kehittämiseen ja toteuttamiseen. Seminaarin lopuksi pidettiin vielä Tekstiiliopettajaliiton ylimääräinen liittokokous, jossa käsiteltiin liiton nimenmuutosehdotusta. Sääntömuutos liiton nimeen ei toteutunut kokouksessa järjestetyn äänestyksen myötä. Oma yhdistyksemme äänesti muutosta vastaan, sillä näkemyksemme oli, ettei muutoksen perusteita ja seurauksia oltu selvitetty etukäteen riittävästi ja tarpeeksi ajoissa. Ehdotukselle oltaisiin toivottu perusteellisempaa valmistelua sekä keskustelua myös erilaisista vaihtoehdoista liiton mahdolliseksi uudeksi nimeksi.

19.3.2019

Inspiraatiota kierrätysmateriaalien käyttöön koulutuksesta


Järjestimme 9.3. yhteistyössä Etelä-Hämeen tekstiiliopettajat ry:n kanssa koulutuspäivän liittyen kierrätystekstiilien käyttöön opetuksessa. Koulutus pidettiin Hämeenlinnassa Tuomelan koululla, jonka muutama vuosi sitten remontoitua käsityön ja kuvataiteen yhdistelmätilaa pääsimme samalla ihailemaan. Luennoitsijana toimi taiteilijanimellään Outi Les Pyy blogistaan tunnettu trashionista Outi Pyy.

Outi on työskennellyt kierrätysmuodin parissa pitkään, joten kokemusta aihepiiristä riittää. Hän on koulutukseltaan ompelija, ja hänen kierrätysideologian pohjalta suunnittelemiaan pukuja on nähty esimerkiksi presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla Linnan juhlissa (mm. 2012-2017 sekä 2018). Lisäksi hän on julkaissut kotiompelijoille suunnatun, kierrätysmuotiprojekteja esittelevän Trashion! - Tee itse huippumuotia -kirjan (2012).

Luennon aikana saimme kerrata kierrätys- ja uusiokäyttöteeman terminologiaa ja nollahukka-ajattelun filosofiaa sekä tutustua erilaisiin esimerkkiprojekteihin inspiraatiokuvien kautta. Inspiraatiokuvat löytyvät Outi Les Pyyn Pinterest-tililtä Teen sewing -nimisestä kokoelmasta. Aamuisen luennon jälkeen iltapäivä kului työpajan parissa. Pienissä ryhmissä suunnittelimme kierrätystekstiilejä hyödyntävät opetuskokonaisuudet, joita voimme kukin tahollamme hyödyntää opetuksessa keväällä tai ensi lukukautena.

Erään ryhmän muistiinpanoja luokan älypöydässä.
Opintokokonaisuudet suunniteltiin pienryhmissä.

Opetuskokonaisuudet on tarkoitus koota yhteen ja jakaa jäsenistön käyttöön. Suunnitteilla on myös kehittää tästä laajempi Tekstiilit ja kestävä tulevaisuus -projekti alueidemme kouluihin. Projektilla pyrittäisiin herättämään lasten ja nuorten kiinnostus tekstiilien ympäristövaikutuksia kohtaan ja lisäämään heidän tietoisuuttaan kulutuksen vaikutuksista ja kiertotalousajattelusta.