9.6.2019

Käsityön upea tulevaisuus -seminaari toukokuussa

Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, TOLry:n hallituksen puheenjohtaja Minna Hankala-Vuorinen sekä TAO r.y.:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Kaipainen

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n, Taitoliiton ja Teknisten aineiden opettajat TAO r.y.:n yhteistyönä järjestämä Käsityön upea tulevaisuus -seminaari pidettiin 11.5. Kansallismuseossa Helsingissä. Tampereen seudun tekstiiliopettajista meitä oli kevätkiireistä huolimatta ehtinyt paikalle muutama osallistuja. Ohjelma oli mielenkiintoinen ja valotti käsityön tulevaisuuden näkymiä ja merkityksiä monipuolisesti, sillä seminaarin puhujat tulivat hyvin erilaisista taustoista.


Jenna Lähdemäki-Pekkinen: Mikä kestävä koulutus?

Sitran asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen puhui kestävän koulutuksen merkityksestä kestävälle yhteiskunnalle. Puheenvuoro perustui Sitran viime vuonna julkaisemaan kirjaan Sustainability, Human Well-being and the Future of Education, joka on vapaasti ladattavissa täällä.


Milla Vaahtera: Epäonnistuminen luovassa prosessissa

Muotoilija Milla Vaahteran persoonallinen, omakohtainen puheenvuoro otsikolla Epäonnistuminen luovassa prosessissa herätti yleisössä ihastusta. Epätäydellisyyden kiinnostavuus ja virheiden merkitys uuden luomiselle olivat puheenvuoron ytimessä, mikä inspiroi kuulijoita. "Oppiminen on hallittua epäonnistumista". Vaahtera povasi myös käsityöstä uutta suomalaisen taideteollisuuden tyylisuuntaa.


Heikki Pullo: Maker culture – Yhdessä tekemisen kulttuuri

Heikki Pullo, teknologiaopettaja, avasi Maker-kulttuurin terminologiaa. Yhdessä tekemisen kulttuurissa jaetaan sekä ideoita että välineitä, mikä mahdollistaa entistä mahtavampien lopputulosten syntymisen. Tekijöiden yhteinen kiinnostus vaikuttaa ympäristöön luo myös yhteisöllisyyttä.
Pirjo Kääriäinen: Tekstiili vuonna 2030: uudet teknologiat kohtaavat perinteen

Aalto-yliopiston professori Pirjo Kääriäinen piti erittäin mielenkiintoisen puheenvuoron liittyen tekstiiliteknologiaan. Esityksessä nähtiin ja kuultiin maistiaisia materiaalikehityksen uusista  ja vanhoista – tuulista: appelsiininkuorikuitua, nokkoslankaa, kierrätysmuovimateriaaleja ja Ioncell-menetelmällä kankaaksi jalostettua sanomalehteä sekä mikrobien avulla kasvatettuja materiaaleja, muiden ohella. Professori herätteli pohtimaan, siirrytäänkö viime vuosina niin trendikkäästä ruokabuumista yleisesti kohti myös muiden materiaalien tiedostamista.


Riikka Lehtinen ja Eija Seppänen:
Mun elämä – mun tulevaisuus. Tulevaisuuden työelämätaidot.

"Mun elämä – mun tulevaisuus. Tulevaisuuden työelämätaidot" -otsikolla puhuivat asiantuntijat Riikka Lehtinen ja Eija Seppänen Talous ja nuoret TAT:sta. Puheenvuorossa heräteltiin pohtimaan yhteiskunnan ja työelämän muutosten vaikutuksia esimerkiksi ammattien kirjon kehitykselle.


Maria Clavert: Teknologiakasvatuksen tulevaisuus – yksinäisiä
sankareita vai yhteisiä saavutuksia?

Seminaarin viimeisen puheenvuoron ennen loppusanoja piti Aalto-yliopiston teknologiakasvatuksen työelämäprofessori Maria Clavert, joka esitteli yliopistonsa teknologiaksvatushanketta. Esityksen otsikko Teknologiakasvatuksen tulevaisuus – yksinäisiä sankareita vai yhteisiä saavutuksia? viittasi laaja-alaisuuden tuomiin etuihin innovoinnissa teknologiakentän turhan rajaamisen sijaan.


Kaiken kaikkiaan seminaari oli hyvin mielenkiintoinen ja antoi varmasi kaikille osallistujille uusia eväitä käsityöhön liittyvien näkemysten kehittämiseen ja toteuttamiseen. Seminaarin lopuksi pidettiin vielä Tekstiiliopettajaliiton ylimääräinen liittokokous, jossa käsiteltiin liiton nimenmuutosehdotusta. Sääntömuutos liiton nimeen ei toteutunut kokouksessa järjestetyn äänestyksen myötä. Oma yhdistyksemme äänesti muutosta vastaan, sillä näkemyksemme oli, ettei muutoksen perusteita ja seurauksia oltu selvitetty etukäteen riittävästi ja tarpeeksi ajoissa. Ehdotukselle oltaisiin toivottu perusteellisempaa valmistelua sekä keskustelua myös erilaisista vaihtoehdoista liiton mahdolliseksi uudeksi nimeksi.